Hokjes denken

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

In mijn werk bespreek ik dagelijks organisatievraagstukken. Om daarmee bij te dragen aan een oplossing van deze vraagstukken. Vanuit de competenties van Calibre. Gedurende dit proces valt me op dat we gebruik maken van stereotypen. We plaatsen mensen in hokjes. Of het nu klopt of niet. Is een organisatie zich niet bewust van zo’n patroon, dan loopt men geheid vast. Stoppen dus met ‘hokjesdenken’!

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

In mijn werk bespreek ik dagelijks organisatievraagstukken. Om daarmee bij te dragen aan een oplossing van deze vraagstukken. Vanuit de competenties van Calibre. Gedurende dit proces valt me op dat we gebruik maken van stereotypen. We plaatsen mensen in hokjes. Of het nu klopt of niet. Is een organisatie zich niet bewust van zo’n patroon, dan loopt men geheid vast. Stoppen dus met ‘hokjesdenken’!

Mensen in hokjes plaatsen: we doen dit individueel en we doen het in groepen. Dit heeft groot effect op ons probleemoplossend vermogen als organisatie. Want we gaan ons zo bewegen langs vaste patronen in gedrag. Persoonlijk vind ik het altijd belemmerend werken wanneer ik merk dat mijn gesprekspartner me in zo’n hokje heeft geplaatst. Het effect op mij is dat ik op dat moment de verbinding kwijt raak en niet meer tot de kern van het vraagstuk kan doordringen. Mijn creativiteit wordt daarmee ernstig op de proef gesteld.

Vastlopen

Organisaties die zich niet bewust zijn van dit patroon zie ik vastlopen. Er is een vraagstuk met een helder beeld op de probleemstelling, maar de oplossingsrichting wordt gezocht in oude manieren. Men onderzoekt niet het vraagstuk, maar de oplossing ‘lijkt dit op wat we eerder hebben gedaan?’ en ‘hoe zijn we er toen mee om gegaan?’.

Het werkt niet!

Herkenbare zaken. Het is goed om ervaring uit het verleden te ge bruiken. Waarderend kijken naar wat werkt in een organisatie. Maar het gevaar schuilt in de veranderde omstandigheden. Kun je zaken met elkaar vergelijken? Wat is er nu dan wezenlijk anders? En wat betekent dat voor de aanpak? Doen wat je al deed, maar dan in de huidige situatie en toegenomen complexiteit. Het werkt niet! Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Wat nu het uitgangspunt was, het vraagstuk, lijkt weer vergeten. Totdat het symptoom weer opdaagt, waardoor het gevoel terugkomt dat er toch ergens een probleem is. Op zoek naar het volgende hokje.

Kortom

Stoppen dus! Een kordaat besluit om de stekker eruit te trekken en het projectteam op te heffen volgt. Dat levert ook nog een besparing op van de inhuur van externen. De leider wordt geprezen voor zijn of haar stevige besluit.

En daarom bespreek ik graag organisatievraagstukken. Om bij te dragen. Scherpte aan te brengen. Bewustwording in het vraagstuk en over de hokjes.

 

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen