“Van wal steken. Bezint eer gij begint.”

In mijn eerdere blog schreef ik al dat het hebben van een helder vertrekpunt van belang is voor het succesvol behalen van een vooraf gesteld resultaat. Binnen projectmanagement zien we dit vooral terug in termen van een Project Brief, een Business Case en een Project Initiatie Document. Het doel hiervan is veelal de besluitvorming en de beeldvorming van de stakeholders hiermee de goede richting in te krijgen.

Lees meer

Je moet leren winnen

Tijdens een discussie met mijn collega Hugo Majoor kwamen we op de stelling ‘je moet leren winnen’. Deze stelling zette mij aan het denken. Kan je leren winnen?

Regelmatig zie ik dat mensen teveel hooi op hun vork nemen. Ongeduld bij sporters die te snel op het hoogste niveau willen presteren, of een klant die te snel  het resultaat wil behalen. Waarom die haast?

Lees meer

Bij dubbele onzekerheid: wachten tot het tij gekeerd is

In mijn eerdere blogs schreef ik dat het hebben van een helder vertrekpunt van belang is voor het succesvol behalen van een vooraf gesteld resultaat en dat het grip houden op een project alle aandacht vraagt. In dit blog wil ik dit graag concreter maken aan de hand van de onzekerheden die in de projectomgeving van kracht kunnen zijn. Hierbij maak ik een onderscheid tussen twee soorten onzekerheden. De eerste onzekerheid heeft te maken met het vertrekpunt, de tweede onzekerheid heeft vooral te maken met het te bereiken resultaat. Ondanks populaire methoden als Scrum of Agile, blijven deze onzekerheden menig projectmanager een (kop)zorg.

Lees meer

“Alle managers op skiles!”

Afgelopen week ben ik wezen skiën in de Alpen, dit heb ik op dezelfde plek gedaan als vorig jaar. Wat opviel was de andere benadering van de skileraar en het effect wat hij bereikte. Die aanpak van goed contact maken is de aanpak waar ik ook in geloof.

De leraar van dit jaar maakte heel bewust contact met zijn leerlingen, ging het gesprek aan (weliswaar in gebrekkig Nederlands) en gaf complimenten als ze het goed deden. Hij gaf iedereen eerst persoonlijke aandacht. Om daarna met de groep nieuwe ski technieken te oefenen. Het enthousiasme in de groep was vele malen groter dan in andere jaren. Er werd ook veel van elkaar geleerd en men gaf elkaar tips. Gevolg was dat de groep een leuke en hechtere groep werd dan in andere jaren.

Lees meer

Koudwatervrees en veranderingsbereidheid

Net als in mijn eerdere blogs trek ik wederom de parallel tussen een onderwerp binnen projectmanagement en de zeilvaart. Dit keer de focus op de gezonde gevolgen van koudwatervrees. Met de nadruk op het onzekere, innovatieve. Vaak is dit de reden waarom we iets in een project gieten. Want als er zekerheid was geweest, en geen sprake van vernieuwing maar routine, dan zouden de te verrichten werkzaamheden wel in de lijn worden opgepakt en niet projectmatig worden opgepakt. Als er een lastige ingewikkelde of afwijkende klus boven de velden hangt, dan wordt dit al snel “een projectje” genoemd. Iets met een project betitelen bakent lekker af, haalt de angel er even uit, waarmee de ‘rest’ gelukkig bij het oude blijft en haar behouden koers kan vervolgen.

Lees meer

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen