Vertrouwen vs Control(l)e(r)

 ‘Ga jij ervan uit dat je vertrouwen moet verdienen?’

Ik vertrouw jou. Jij mij ook? Wie is hier eigenlijk te vertrouwen? Waarom zou ik jou eigenlijk vertrouwen? In mijn specialisatie als Business Controller heeft het vertrouwen in mensen een speciale rol. Het begint voor mijn opdrachtgever bij de vraag:’ is de interim Business Controller wel te vertrouwen?’ Het antwoord is ja.

 ‘Ga jij ervan uit dat je vertrouwen moet verdienen?’

Ik vertrouw jou. Jij mij ook? Wie is hier eigenlijk te vertrouwen? Waarom zou ik jou eigenlijk vertrouwen? In mijn specialisatie als Business Controller heeft het vertrouwen in mensen een speciale rol. Het begint voor mijn opdrachtgever bij de vraag:’ is de interim Business Controller wel te vertrouwen?’ Het antwoord is ja.

Maar zo eenvoudig ligt het natuurlijk niet. Al vanaf de allereerste minuut bij een nieuwe opdrachtgever, komt het dilemma ‘Control(l)e(r) versus Vertrouwen’ om de hoek kijken. Immers, een opdrachtgever gaat met iemand in zee die direct vanaf het begin inzage krijgt in de meest gevoelige informatie van het betreffende bedrijf.

Voorwaarde voor succes

Het is mij meerdere malen overkomen dat mij bij het begin van de opdracht de toegang tot bepaalde gevoelige informatie werd ontzegd. Op dat moment kan ik mijn rol als Business Controller niet meer vervullen en koppel ik terug dat zonder vertrouwen we de samenwerking moeten stopzetten. Want als er informatie ontbreekt, kun je als Controller niet de verantwoordelijkheid dragen voor bijvoorbeeld het juist voorspellen van de geldstromen en het te verwachten resultaat. En dat is toch één van de kerntaken van de Controller. Vertrouwen is daarmee een voorwaarde voor succes.

Werk jaarlijks getoetst

Ga jij ervan uit dat je vertrouwen moet verdienen? Of vertrouw je direct iedereen? Kun je dan alleen vertrouwen verliezen? Of kies je toch voor controleren? De Business Controller heeft het voorrecht dat zijn werk jaarlijks wordt getoetst door een onafhankelijke instantie, te weten ‘de accountant’. De financiële processen worden jaarlijks inhoudelijk getoetst bij de interim controle en de jaarcijfers worden getoetst bij het jaarrekeningtraject. Welk ander beroep wordt zo systematisch en onafhankelijk beoordeeld op zijn functioneren?

En daarmee wordt bevestigd dat hij te vertrouwen is. Of niet natuurlijk, dat is dan ook direct duidelijk.

 

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen