Bedrijfsvoering a.i. Kalorama

In verband met het plotselinge vertrek van de manager bedrijfsvoering diende er acuut tijdelijke invulling te komen van deze functie. In eerste instantie bestonden de werkzaamheden uit het aansturen van de diverse afdelingen, het opstellen van de begroting voor 2015, en het geven van een goede invulling aan de rol in het MT. Later konden de werkzaamheden verder worden uitgebouwd.

Lees meer

ProRail ICT services

Als projectmanager binnen de CIO office van ProRail voer ik momenteel een drietal projecten uit. Alle projecten hebben een relatie met de kerntaak van ProRail het (kunnen blijven) realiseren van treinpaden voor vervoerders.

Lees meer

Parlementaire Enquête Fyra

Als consultant ben ik gevraagd ProRail te ondersteunen bij de voorbereidingen op de Parlementaire Enquête Fyra. Deze voorbereidingen bestaan uit het in kaart brengen van de Rol van ProRail in dit dossier, de Stakeholders, een chronologische tijdlijn en lijst met mogelijke commissie vragen inclusief de beantwoording hierop.

Lees meer

Risico Manager bij NAM/Shell

De rol van project risk management valt binnen Shell Projects & Engineering services. Ik rapporteer aan de project services manager en functioneel aan de regionale risk management lead. Als lid van het project services team stelt de project risk management engineer zeker dat project teams rekening houden met “what-if” scenario’s wanneer ze hun project plannen implementeren.

Lees meer

Kwaliteit van de engineeringsfase verbeteren

Als projectleider wordt ik ingezet om de kwaliteit van de engineeringsfase te verbeteren. Dit doe ik voor de projectorganisatie (infra en stations) van ProRail.

Het project bestaat uit 3 delen, ik ben begonnen met een analyse van de huidige knelpunten en een advies om de gewenste situatie te bereiken. De tweede fase wordt nu uitgevoerd en die bestaat uit het uitvoeren van een aantal pilots om te leren hoe we de gewenste veranderingen het beste kunnen inzetten. De derde fase is straks de brede uitrol in de gehele projectorganisatie.

Lees meer
Pagina 1 van 212

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen