Kwaliteit van de engineeringsfase verbeteren

Inhoud opdracht

Als projectleider wordt ik ingezet om de kwaliteit van de engineeringsfase te verbeteren. Dit doe ik voor de projectorganisatie (infra en stations) van ProRail. Het project bestaat uit 3 delen, ik ben begonnen met een analyse van de huidige knelpunten en een advies om de gewenste situatie te bereiken. De tweede fase wordt nu uitgevoerd en die bestaat uit het uitvoeren van een aantal pilots om te leren hoe we de gewenste veranderingen het beste kunnen inzetten. De derde fase is straks de brede uitrol in de gehele projectorganisatie.

Het doel is enerzijds het uniformeren van een standaard set aan werkpakketten die gebruikt worden voor de uitvraag aan het ingenieursbureau. Hiervoor houden we periodiek sessies met alle ingenieursbureaus om de werkpakketten steeds beter te maken. Door in gesprek te zijn met de klant merken we toch dat we weer veel van elkaar leren. Anderzijds is het doel om de samenwerking in het projectteam te verbeteren door de inzet van project start-ups (PSU’s) en project follow-ups (PFU’s) gericht op de engineeringsfase. Hierbij leggen we nadruk op aspecten als rolduidelijkheid en het omgaan met risico’s en verstoringen.

 

Methodes en technieken

Deze rol vul ik in door gebruik te maken van projectmanagementvaardigheden en ervaring, mijn netwerk van ProRail, en mijn bedrijfskundige achtergrond.

 

Resultaat

Een serieuze kwaliteitssprong in de engineeringsfase. Projectteams zijn bewuster van hun eigen rol en de samenwerking in het team. Risico’s krijgen tijdig de juiste aandacht en afspraken zijn helder voor alle betrokkenen.

 

logo1

Aan dit project heeft gewerkt

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen