ProRail ICT services

Inhoud opdracht

Als projectmanager binnen de CIO office van ProRail voer ik momenteel een drietal projecten uit. Alle projecten hebben een relatie met de kerntaak van ProRail het (kunnen blijven) realiseren van treinpaden voor vervoerders. Twee projecten kennen als focus het realiseren van de mogelijkheid tot uitwijken van de Verkeersleiding (o.a. de continuïteit van het goederenvervoer). Een ander project heeft als focus het creëren van extra capaciteit door het kunnen hergebruiken van geplande goederenpaden die niet gebruikt gaan worden (voor eventuele bijsturing). In mijn rol maak ik veelvuldig gebruik van experts, ingenieursbureaus en aannemers. Samenwerken aan resultaten met betrokken en bevlogen collega’s geeft mij veel energie.

 

Methodes en Technieken

Deze rol vervul ik op basis van zowel mijn projectmanagement kennis (o.a. Prince2) en achtergrond, als mijn opgedane kennis en netwerk binnen het spoor. Mijn technologische achtergrond (HTS) komt hierbij goed van pas en stelt mij in staat om issues, kansen en risico's snel en goed te begrijpen. Daarnaast maak ik veel gebruik van de “voorwaarden voor effectieve besturing”. Dit houdt niet weg dat ik mij op (ICT) technisch vlak gedegen laat adviseren en ondersteunen.

 

Resultaat

Resultaat waarnaar ik streef is dat deze projecten leiden tot de gewenste resultaten en beheerst verlopen met in achtneming van de binnen ProRail geldende processen en procedures. Dit wordt bevestigd door de positieve terugkoppeling vanuit de verschillende leveranciers, opdrachtgevers en stuurgroepen.

 

Mijn inzet bij ProRail draagt bij aan de visie van Calibre in het in control brengen van onze opdrachtgevers in hun processen en projecten.

logo1

Wilt u meer informatie?

Neem direct contact met ons op Contact Opnemen